The Saltmarsh Theatre

Een hedendaagse perceptie op Nederlandse natuur & cultuur

De zomer van 2017 studeerde Sjef Keeris met cum laude af aan de TU/e met een ontwerp in de Noord Friese kwelders.

De veranderende publieke perceptie op het Nederlandse natuurlandschap is paradoxaal ten opzichte van het hedendaagse natuur-conserveringsbeleid: Natuur moet een toegankelijke bron van emotie en inspiratie zijn! Bovendien is die passieve conserveringstrend in strijd met de Nederlandse identiteit, welke, door het gevecht tegen het water, bepaald wordt door een continue drang naar innovatie. De Noord-Friese kwelders, als semi natuurlijke landaanwinning, zijn exemplarisch voor deze identiteit. Ondanks de kwaliteit en de cultuurhistorische waarde van dit unieke landschap is slechts een handje vol natuurliefhebbers zich bewust van deze pracht, doorgaans wordt het natuurgebied overgeslagen door de bezoekersstroom naar Ameland: De kwelders zijn dood.

Daarom is het tijd voor de volgende stap: de extreem uitgestrekte kwelders zijn ongeveer 22 kilometer lang, en zijn daarmee groot genoeg om de ecologische balans te dragen met een publieke functie in de kwelder: The Saltmarsh Theatre. Het Theater heeft als doel om het natuurgebied weer een bron van inspiratie te maken. Bovendien is het een stimulans tegen de sociaaleconomische verschraling in het Friese platteland. Tot slot is het theater een uitgesproken icoon wat het  landschap en de Nederlandse identiteit tot uitdrukking brengt aan het omliggende platteland en de bezoekersstroom naar Ameland.